logo-formule-transparant oie_transparent

Zelfcoaching-Gedragsverandering

Centraal staat de methode zelfcoaching. Deze methode is eenvoudig herkenbaar, wetenschappelijk onderbouwd, en geaccrediteerd. Maar bovenal zéér effectief.

Met het ‘zelfcoachings-leermodel’ streven we naar de optimale mindset om te presteren en te leren; flow.
In flow gaat alles vanzelf, je voelt je één met je taak en je omgeving. Optimale prestaties volgen als vanzelf. Flow, de gedragsverandering en de resultaten zijn meetbaar.

Resultaat-doorbraak ervaren deelnemers in de eerste training. Na de 1e training neemt ook in de organisatie direct teamflow en rendement toe

“De ervaring van zelfcoaching zorgt voor trots en voldoening”

Zelfcoaching, gedragsverandering en organisatie-ontwikkeling

De organisatie wil groeien, meer klantwaarde bereiken. Binnen een steeds veranderende omgeving. Voortdurend presteren én bijleren is de uitdaging. Omdat de meeste mensen willen leren maar ook zelf de regie willen houden is zelfcoaching zeer effectief.
Zo gaat iedereen gemotiveerd aan de slag. Letterlijk en figuurlijk komen we in beweging.
We reflecteren dicht op het werk. Onnodige spanning buigen we om in positieve focus.

Samen…het kan beter en met minder moeite.

Casus

Twee medewerkers van een MKB-bedrijf communiceerden met briefjes. Ze spraken al 3/4 jaar niet meer met elkaar terwijl ze geacht werden nauw samen te werken. We hebben beiden 2 uur in beweging gebracht; met zelfcoaching ontwikkelde ze zelfvertrouwen. De eigen inbreng en verantwoordelijkheid in eigen en andermans gedrag werd ervaren.
Hun prestaties namen direct toe. Totdat ze last kregen van hun eigen gedragspatroon. Beiden besloten de verantwoordelijkheid op te pakken. De volgende dag ruilden ze van functie en gingen ze elkaar face-to-face on speaking terms inwerken in elkaars nieuwe functie.

Zelf besloten ze tot nieuw constructief gedrag. Leuker, effectiever.

Kenmerken van zelfcoaching

 • Actief ervaringsleren.
 • Reflectie dicht op de actieve beleving.
 • Prestatiedoorbraak in sport, werk en privé.
 • Van individuele kracht, naar team-flow, naar duurzame high performance-cultuur in organisatie.
 • ‘Zelfcoachers’ worden ondernemender, vitaler, nemen verantwoordelijkheid en gaan beter samenwerken.
 • Meten van de veranderingen in beleving en resultaat.
 • Intensiever, plezieriger, effectiever dan de verwachting vooraf. Na afloop laten we, met tevredenheidsgarantie, de werkwijze duurzaam achter.


Zelfcoaching is de praktische integratie van mindfulness, cognitieve gedrags- en emotieve gedragsverandering, communicatie-theorie, stressmanagement, interpersoonlijke neurobiologie. Organisatie- en leer-psychologie.

Flow en High-performance

Voor de praktijk van alledag, bedrijf-sport-privé, maakt u in onze training kennis met de samenvatting van wetenschap op 1 A4 zodat we snel aan de slag kunnen. De kracht zit namelijk in jouw toepassing.

Ter inspiratie noemen we hier:

 • Op Mindfulness Gebaseerde Cognitieve Gedragsverbetering
 • Flow; psychologie van de optimale ervaring door Csikszentmihalyi M.
 • Rationeel Emotionele Therapie;
 • Theorie over de coherentie van Hart-Brein-Zenuwstelsel door Doc Childre
 • EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing
 • Inner Game of Work, Golf and Tennis door Gallwey T.
 • Interpersoonlijke neurobiologie. Dan Siegel

Bel Nu
Route