logo-formule-transparant oie_transparent


Zelfcoaching-model

Centraal in de zelfcoachings-aanpak staat een eenvoudig herkenbaar leermodel; de Mentale Turbo. Hiermee streven we naar prestatieverbetering in de optimale mentaal-fysieke toestand.
In flow gaat alles vanzelf, je voelt je één met je taak, optimale prestaties volgen als vanzelf.
Die verandering in mindset en de toename in resultaat kunnen we meten.
De methode zelfcoaching is toepassing en integratie van sociaal-psychologische wetenschap.
Onderdelen zijn wetenschappelijk bewezen. De integratie ervan is innovatief.
In sport is deze optimale mentaal-fysieke eenwording met de taak relatief eenvoudig te bereiken.
Dat ervaar je met ons in een eerste training. De kunst is om deze mentale toestand ook in samenwerkingsprocessen te bereiken. Dat vraagt gedisciplineerde zelfreflectie en oefening.

“Papier is geduldig, in de ervaring van zelfcoaching voel je trots en voldoening”

Zelfcoaching…. focus en zelfreflectie

We willen graag leren maar niet veranderd worden. Daarom faciliteert Succes en Geluk Nu Zelfcoaching.
Zo kan iedereen sneller leren én in eigen tempo. Met een ontspannen mindset komen we in beweging.
Letterlijk en figuurlijk, in sport, privé en in werk.
Zo brengen we het gesprek dicht op de beleving. Zodat we onnodige spanning om leren buigen.
Ontdekken waar de aan-uit-knop zit om te switchen naar ‘samen optimaal presteren’.

Samen…het kan beter, leuker en met minder investering. Vertrouwen op je eigen en anderman’s sturend vermogen.

Deelnemers leren:

 • eigen en andermans (potentiële) kracht herkennen
 • beter concentreren
 • spanning herkennen en erkennen
 • ontspannen

Casus

Twee medewerkers van een MKB-bedrijf communiceerden met briefjes.
Ze spraken al 3/4 jaar niet meer met elkaar terwijl ze geacht werden nauw samen te werken.
We hebben beiden 2 uur in beweging gebracht; met zelfcoaching ontwikkelde ze zelfvertrouwen.
De eigen inbreng en verantwoordelijkheid in eigen en andermans gedrag werd ervaren.
Hun prestaties namen direct toe.
Totdat ze ‘struikelden’ in hun eigen valkuil. Zij zelf, maar ook hun omgeving, hadden er last van.
Beiden besloten de verantwoordelijkheid op te pakken.
De volgende dag ruilden ze van functie en gingen ze elkaar face-to-face on speaking terms
inwerken in elkaars nieuwe functie.

Zelf besloten ze tot nieuw constructief gedrag. Leuker, effectiever.

Kenmerken van zelfcoaching

Eenvoudig overdraagbaar leermodel; ‘mentale turbo methode’.

 • Actief beleven, ervaringsleren; sport als inspiratiebron.
 • Reflectie dicht op de actieve beleving.
 • Van prestatiedoorbraak in sport naar prestatiedoorbraak in werk en privé.
 • Van individuele kracht, naar team-flow, naar duurzame high performance-cultuur in organisatie.
 • ‘Zelfcoachers’ worden ondernemender, vitaler, nemen verantwoordelijkheid en gaan beter samenwerken.
 • Meten van de veranderingen in beleving en resultaat.
 • Intensiever, plezieriger, effectiever dan de verwachting vooraf.Na afloop laten we, met tevredenheidsgarantie, de werkwijze duurzaam achter.
  We houden contact en staan klaar voor verdieping en verbreding.


maradivagolf
Op weg naar Peakperformance, ter inspiratie:

Zelfcoaching is de praktische integratie van mindfulness, cognitieve gedrags- en emotieve therapie, communicatie-theorie, stressmanagement. Organisatie- en leer-psychologie.
De theorie presenteren we samenhangend op één A4 zodat we snel aan de slag kunnen. De kracht zit namelijk in de toepassing.

 

 

 

Ter inspiratie noemen we hier:
– Op Mindfulness Gebaseerde Cognitieve Therapie; herkenning van gedachten, emoties en gedrag.
– Flow; psychologie van de optimale ervaring door Csikszentmihalyi M.
– Rationeel Emotionele Therapie; samenhang tussen emoties, gedachten en gedrag
– Theorie over de coherentie van Hart-Brein-Zenuwstelsel door Doc Childre
– EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing
– Inner Game of Work, Golf and Tennis door Gallwey T.

 

 

Bel Nu
Route