7 april 2016

Wie

Mark Theelen

Ik kom uit een ambitieus nest. Vanuit WO II, ondernemen en hard werken om een welvarend leven op te bouwen. Echter één ding ontbrak: welzijn. Met zelfcoaching heb ik een praktische methode ontdekt om succes én geluk te bereiken in mijn eigen en andermans leven. Persoonlijk doorleeft, theoretisch onderbouwd en inmiddels geaccrediteerd. Zelfcoaching zorgde voor ongekende persoonlijke groei, trots en voldoening. Ik leerde achter mijn eigen horizon kijken.

Die sleutel naar het beste uit onszelf wil ik met mijn bedrijf Succes en Geluk Nu doorgeven. Waarom hopen op een beetje beter in de toekomst als we hier en nu direct succes en geluk kunnen ervaren?

Voor samen-werken in bedrijf, sport en privé-leven blijkt zelfcaching-on-the-job veel te kunnen betekenen. Betere afstemming, minder werkdruk en ziekteverzuim, meer energie, meer toegevoegde waarde.

Partners

In de trainingen van Succes en Geluk Nu streven we naar eenwording (flow) met onze taak en omgeving; optimale beleving.

Met mensen die echt het optimale eruit willen halen, wil ik grenzen verleggen. Omdat dat leuk is en ik me niet neer wil leggen bij ‘het went wel zoals we het doen’.

Voor grote organisatie-transitie trajecten werken we samen in het Archimedes-waardecreatie netwerk.
Onze gemeenschappelijke uitgangswaarde is de kwaliteit die we aan onze productieve tijd willen ontlenen en toevoegen.

Met Bedrijfskundige en Organisatie-consultant Gert Veenhoven van Systematisch-creatief is het prettig en professioneel samenwerken. Samen verkennen we de grenzen tussen de systematiek en het creatieve. Systematiek hebben we nodig om een gemeenschappelijk (talig) kader te scheppen en de creatieviteit om doelen te realiseren waarbij we juist uit die kaders willen breken.

Samen met Rob Vermeulen inspireer ik Bedrijfs- en Management-teams om prestatiedoorbraak en verbindende communicatie in inter-actie te beleven.

Bel Nu
Route