5 oktober 2015

Van werkdruk naar Top-Teams

Inzicht in schaarse tijd

Onduidelijkheid over de hoeveelheid werk, de te maken keuzes, de oplevertijd; het levert veel stress op. Op alle niveau’s zorgt het voor ergernis, ineffectiviteit en afspraakinflatie. Wij denken dat inzicht in en effectieve dialoog over de hoeveelheid werk en de keuzes die er gemaakt worden, tot meer gedeelde verantwoordelijkheid en een veel hogere productiviteit kan leiden. Tot wel meer dan 20%. Met de taaktuner kunnen we werkdruk inzichtelijk en bespreekbaar maken. Op individueel, team en organisatieniveau. Met zelfcoaching laten we op executive- en medewerkerniveau voelen waar verantwoordelijkheid nemen en controle loslaten zit. Dat levert niet alleen productiviteitsstijging maar ook duurzaam vitalere organisaties op.

Succes en Geluk Nu is partner in het kennisnetwerk Archimedes. Wij participeren in het Duurzame inzetbaarheidsprogramma van het Ministerie v. SZW.

Resultaat

De taaktuner biedt (wetenschappelijk aangetoond),

  • hogere productiviteit
  • lager ziekteverzuim, meer energie
  • meer werkplezier
  • objectief beeld van werkdruk, individueel en op afdelingsniveau
  • zicht op het effect van keuzes, prioriteiten, deadlines, planning, verantwoordelijkheden
  • op basis van dialoog; realistische afspraken

Taaktuner

De taaktuner is een laagdrempelig online instrument. Op basis van objectieve Diagnose kan de Dialoog gevoerd worden en effectieve keuzes- en afspraken gemaakt worden. Succes en Geluk Nu is licentiehouder van de taaktuner en helpt bij de procesbegeleiding en implementatie van de taaktuner in samenwerking met het kennisnetwerk Archimedes rond Maarten de Winter, schrijver van ‘het sjoelbaksyndroom.

Business-case: www.taaktuner.nl/ervaringen-werkdruk/

Op dit moment werken we samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de werkdruk (PSA) in Nederland hanteerbaar te maken. Archimdes gaat ‘on tour’. Wanneer je als leidinggevende geïnteresseerd bent schrijf je je hier in.

Taaktuner, Zelfcoaching en Topprestatie-cultuur

Taaktuner geeft organisatiebreed inzicht in de werkdruk en de mogelijke keuzes. Ons mentale turbo-model Zelfcoaching zet aanvullend management en medewerkers op scherp in de dialoog om ieder de eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Voldoening, trots en productiviteitsstijging worden gerealiseerd door het maken van nieuwe keuzes. Dat betekent ook: oude gewoontes loslaten. Hoe dat voelt laten we je ervaren. Zo buigen we met samen ‘werkdruk om naar peakperformance-cultuur’.

Voor een verkennend contact

Bel Nu
Route